Informacje ogólne

 

 

Sprzedawana przez nas dokumentacja obejmuje 4 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektami instalacji wewnętrzych.

Cena kompletu wg. cennika. 

Zawartość projektu:

 1. Architektura
  1. Opis techniczny do części architektonicznej
  2. Część rysunkowa
  3. Zestawienie podstawowych materiałów

 2. Konstrukcja
  1. Opis techniczny
  2. Obliczenia statyczne
  3. Schematy konstrukcyjne

 3. Projekt wewnętrznej instalacji C.O.; WOD-KAN; GAZ
  1. Opis techniczny instalacji
  2. Zestawienie  podstawowych materiałów
  3. Część rysunkowa

 4. Projekt elektrycznych instalacji wewnętrznych
  1. Opis techniczny
  2. Część rysunkowa

Obowiązkowy zakres adaptacji projektu gotowego

Projektant sporządzający projekt budowlany służący uzyskaniu pozwolenia na budowę w ramach adaptacji projektu gotowego do tego celu jest zobowiązany:

 1. Na oryginale projektu gotowego nanieść trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym.
 2. Wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
 3. Wykonać sprawdzenie lub przeliczenia konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej, bez możliwości wprowadzania zmian kształtu i wymiarów zewnętrznych budynku, bez zmiany kąta nachylenia połaci dachowej, wysokości ścian i wymiarów okien.
 4. Podpisać projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru posiadanych uprawnień projektowych.

Projekt zagospodarowania działki należy zamieścić w osobnej oprawie – tomie (teczce) stanowiącym z niniejszym projektem architektoniczno – budowlanym komplet projektu budowlanego (Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)

 

Zmiany w projekcie gotowym 

Projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego może wprowadzić w nim następujący zakres zmian bez naruszenia praw autorskich firmy:

 1. Zaprojektować użycie innych materiałów budowlanych na konstrukcję budynku {ściany i stropy} pod warunkiem zachowania wymagań konstrukcji i ochrony cieplnej budynku oraz jego elewacji.
 2. Wprowadzić zmiany w usytuowaniu niekonstrukcyjnych ścianek działowych i otworów drzwiowych wewnątrz domu.
 3. Wprowadzić zmiany materiałów wykończeniowych na zewnątrz oraz wewnątrz domu.
 4. Wprowadzić zmiany usytuowania i rodzaju armatury sanitarnej i instalacji elektrycznej.
 5. Wprowadzić częściowe lub całkowite podpiwniczenie budynku przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokości nie przekraczającej 60 cm ponad poziom terenu projektowanego.
 6. Przesuwać okna na elewacji pod warunkiem zachowania prawidłowej kompozycji elewacji polegające na zachowaniu wspólnej linii usytuowania okien nad sobą lub obok siebie.
 7. Projekt powiększenia lub zmniejszenia garażu może być wykonany przez projektanta adaptującego w zakresie adaptacji projektu gotowego do konkretnej działki budowlanej. 

 

UWAGA 

Wprowadzenie innych zmian do projektu wymaga uzyskania pisemnej zgody autora projektu, która jest wystawiana po uprzednim zgłoszeniu inwestora. 

Wszelkie zmiany należy nanieść na projekcie w kolorze czerwonym trwałą i czytelną techniką (lub wykonać rysunki zamienne)

 

Zasady wykorzystania projektu gotowego 

Projekt gotowy staje się projektem budowlanym, który można przedłożyć do urzędu w celu uzyskania pozwolenia na budowę dopiero wówczas, gdy projektant dokona jego adaptacji i projekt zostanie uzupełniony o wykonanie projektu zagospodarowania działki budowlanej wraz z wszystkimi uzgodnieniami i warunkami technicznymi dla poszczególnych przyłączy. Projekt musi być uzupełniony o wszystkie niezbędne projekty przyłączy wymagane przez poszczególne organy administracji wydające pozwolenia na budowę.

Projektant, który dokonuje adaptacji projektu gotowego w określonej lokalizacji i sporządza projekt zagospodarowania działki budowlanej jest uważany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20 „ Prawa Budowlanego” przejmując wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością za projekt.

Projekt nie może być reprodukowany – kopiowany w całości ani częściowo.


Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies
X